Главно меню/Начало
 
   
Електролитна инсталация - ТМК ЕООД, Стара Загора
ХЛОРОГЕН
 
РЕСОР БЪЛГАРИЯ
 
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
 
БЕРОЕГАЗ - доказано качествени горива
BEROEGAS БЕРОЕГАЗ
 
ГАМА МОТОРИ
 
   
ТМК ЕООД
   
Ние сме вашия бизнес партньор, който ще гарантира сигурност и успех в начинанията ви.
ТМК ЕООД Ви препоръчва да изберете внимателно своя бизнес партньор в сферата на счетоводните, правните, застрахователните и консултанските услуги. Да се посъветвате с него преди да вземете решение, отнасящо се до вашия бизнес, да се вслушате в съветите му и да ползвате пълноценно информацията, която Ви представя. Ние се стремим и стараем максимално да помагаме и предоставяме полезна и точна информация, касаеща обслужваните от нас фирми. Целта ни е да Ви помагаме и улесняваме при вземане на управленско решение, да разширяваме предлаганите от нас услуги и да ги правим достъпни. ТМК ЕООД е специализирана в:

     счетоводно и данъчно обслужване
   разработване и управление на проекти по структурните фондове на ЕС
     правни и застрахователни услуги
      кредитно рейтинговане на фирми, общини и граждани
      консултационни услуги по фирмено и финансово управление
      обучение на мениджъри, финансисти, счетоводители и др.
 
       
   
Copyright© 2002-2016 www.tmkbg.eu All Rights Reserved